Načítavam...
Súhlasím
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov.

Spracovanie osobných údajov

Odoslaním formuláru dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov za účelom vybavenia mojej objednávky.     

Osobné údaje, s ktorými spoločnosť ProQIT s.r.o. prichádza do styku sú:         
meno a priezvisko zákazníka         
adresa zákaznika         
telefonický kontakt zákazníka         
e-mailová adresa zákazníka     

ProQIT s.r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky s tovarom.     

ProQIT s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.     

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som
ProQIT s.r.o. poskytol za účelom vybavenia mojej objednávky sú pravdivé, správne a aktuálne.  V prípade nepravdivých alebo nesprávnych údajov uhradím prepravné náklady.